İnşaat Mühendisliği

Endüstriyel Yapılar; Binalar, bacalar, kuleler, silolar, bunkerler, çelik çatılar, ekipman temelleri, istinat duvarları, köprüler, atölyeler, radye temeller, kazıklı temeller, tekil (münferit) temeller, sürekli (mütemadi) temeller, kafes yapılar, boru bantlar, boru köprüleri, çatı makasları, sanayi yapıları.

Su Yapılar; Barajlar, hidroelektrik santraller (HES), drenaj yapıları, beton su kanalları, santral binası, dolusavak, dipsavak, kuyruksuyu, regülatör yapısı, çökeltim havuzu, yükleme havuzu, yan savak, derivasyon kanalı, iletim kanalı, cebriboru, mesnet kütleleri (sabit – kayar), türbin, generatör, pompa istasyonları.

Ticari Yapılar; Ticari çelik ve betonarme binalar, konutlar.